Tek kullanımlık örtü, önlük ve örtü setlerinin avantajları

Dünyada sağlık kurallarına uygunluk konusuna verilen önem arttıkça tek kullanımlık malzeme uygulaması giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Tek kullanımlık örtü, önlük ve örtü setlerinin en büyük avantajları maliyet, hijyen ve kalitedir. Maliyet açısından incelendiğinde, çok kullanımlık örtü, önlük ve örtü setleri; enerji, eleman, su, atık su, dikiş ve şekillendirme, lekeden arındırma, yıkama, kurutma, katlama, kontrol, paketleme, yeniden sterilizasyon, depolama ve taşıma giderleri açısından tek kullanımlık malzemelerle karşılaştırıldığında çok daha fazla maliyet oluşturmaktadır. Yıkama ve kurutma gibi işlemler, hastaneler için ayrı bir işçilik, elektrik ve zaman gibi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar göz önüne alındığında tek kullanımlık malzemeler daha ekonomiktir.

Hijyen açısından incelendiğinde tek kullanımlık örtü, önlük ve örtü setleri, kişisel korunma ekipmanı olarak, virüslerin hastalara geçişini ve sağlık personelinin özellikle kan yoluyla geçen patojenlere maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla kullanılan, steril ve steril olmayan alanlar arasında engel oluşturup, enfeksiyonları önlemek üzere tasarlanmış olan ürünlerdir. Tek kullanımlık dokusuz yüzey cerrahi operasyon giysilerinin, üretimden son kullanıcısına ulaşmasına kadar geçen tüm işlemler göz önüne alındığında, her bakımdan çok kullanımlık ürünlerden daha güvenilir, daha sağlıklı, daha ucuz ve çevrecidir.

Kalite açısından incelendiğinde tek kullanımlık örtü, önlük ve örtü setleri uluslararası standartlara uygun üretilmektedir. Hammaddelerin tedarik edilmesinden üretilmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi, steril edilmesi ve son kullanıcıya teslim edilmesine kadar olan tüm süreçler uluslararası kalite standartları koşullarında gerçekleştirilmektedir. Yüksek kaliteyle üretilen tek kullanımlık ürünler kullanıcıya güven sağlamaktadır.


İki katlı materyal
Emici ve sıvıyı hapseden özelliği ile iki katlı materyal cerrahi örtülerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Operasyon esnasında örtüye gelen her türlü sıvıyı üst tabakasını oluşturan yüksek emici materyal sayesinde hızla emerken alt tabakasını oluşturan film sayesinde kesinlikle sıvı geçirimini önlemektedir.

İtici materyal
Tek kullanımlık önlüklerde en çok kullanılan kumaş yapısı olan itici materyal, termal yolla veya yapışkanla bağlanmış farklı özelliklere sahip tabakalardan oluşmaktadır. Bu materyalin özelliği sıvıyı emmeden uzaklaş-tırarak iticilik sağlamasıdır. Malzemenin orta katı bir bariyer görevi görmekte ve istenmeyen geçişleri önlemektedir.

Yüksek itici
Genellikle kağıt hamuru ve polyester lif karışımını içeren dokusuz yüzey kumaş türü olan yüksek itici materyal üretiminde; lifler, mekanik bağlama elde etmek amacı ile lifleri dolaştıran yüksek basınçlı suya tabi tutulmaktadır. Özellikle bakteri geçişlerine karşı, dokusuz yüzey kumaşlar için en optimum malzeme türü olan yüksek itici materyal, yumuşak dokusu nedeni ile tene uyumda en çok tercih edilen kumaş yapısıdır.

Medikal bantlar
Cildi tahriş etmeyen özelliğe sahip medikal bantlar, örtüyü hastanın cildine tutturmak veya operasyon alanının çevresinde bariyer oluşturmak amaçlı kullanılır. Operasyon alanından içeriye ve dışarıya mikroorganiz-ma transferini minimize eder.

İnsizyon film
Cildi tahriş etmeyen özelliğe sahip medikal film operasyon esnasında örtülerin ortasına eklenerek veya tek başına operasyon alanında kullanılarak iyi yapışma sağlar, enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturur.